Market segments

Market segments

De bedrijven (producenten en verpakkers) in onze database zijn gesegmenteerd in de volgende afzetmarkten.

The companies (producers and packers) in our database are segmented in the following sales markets.